PHP Fonkîsyona Berguherîna Rûpela

Hûn dikarin bi van qodên php yên jêrîn berguherîna girêdana rûpela bikin;

<?php
//**************************************************
// PHP URL redirection function
// Xêro Mîrza
// http://xeromirza.com
//
//Sample use: berguherine('http://xeromirza.com',0);
//
//**************************************************
function berguherine($url,$dem=null){
	if ($url) {
		if (!$dem) {
			$dem=0;
		}
if (!headers_sent()){ 
header('Location: '.$url); exit; 
}else{ 
echo '<script type="text/javascript">'; 
echo 'window.location.href="'.$url.'";'; 
echo '</script>'; 
echo '<noscript>'; 
echo '<meta http-equiv="refresh" content="'.$dem.';url='.$url.'" />'; 
echo '</noscript>'; exit; 
} 
	}
}
?>

Mînak bikaranîna fonkîsyonê: 

<?php
berguherine('http://xeromirza.com', 0);
?>

 

xwendin: 106

Şîrove bike